Privacystatement

Bouw-Klik, gevestigd aan De Hooge Krocht 2a 2201 TX Noordwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Bouw-Klik | De Hooge Krocht 2a | 2201 TX Noordwijk | 071-2073260 | www.bouwklik.nl
mr B. Pinkster is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouw-Klik. Hij is te bereiken via privacy@bouwklik.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bouw-Klik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bijlagen bij inschrijving, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens (op plaatsniveau)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bouw-Klik verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Burgerservicenummer (BSN); Kopie Paspoort/ID-kaart/rijbewijs bij Personeel
– KvK-nummer, BTW-nummer bij ZZP

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bouw-Klik verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het verlenen van onze diensten aan jou
Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een profiel voor jou aan te maken
– Bouw-Klik verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geen geautomatiseerde besluitvorming
Bouw-Klik neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bouw-Klik bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hierbij hanteren wij
uiteraard de wettelijk verplichte bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouw-Klik verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bouw-Klik blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bouw-Klik gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bouw-Klik en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@bouwklik.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een
kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Bouw-Klik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bouw-Klik neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bouwklik.nl

Vragen?

Contact met Bouw-Klik

Strandrace Katwijk
Sponsor- / contactformulier

Bedankt voor je bericht!


Bouw-Klik staat voor passend werk in de regio en wij geven dan ook voorkeur aan reacties uit de buurt. Als wij jou selecteren voor deze opdracht zullen wij contact met je opnemen. Wij kijken ook naar soortgelijke opdrachten/vacatures bij jou in de omgeving.

Wil je meer informatie neem dan contact met ons op of maak een afspraak bij ons op kantoor Bouw-Klik. Ook kan je als reactie op deze mail aangeven voor welk soort opdrachten je in aanmerking wilt komen en wanneer je beschikbaar bent.

Bel met Bouw-Klik 071-2073260

Bouw-Klik Formulier