class=" style1" data-mobile="true" data-tablet-width="1024" data-mobile-width="580">

V.O.D.

Bouw-Klik is gefundeerd op 3 belangrijke pijlers:
  - Vitaliteit
  - Ontwikkeling
  - Duurzaamheid

V Vitaliteit
Bouw-Klik stimuleert activiteiten, die de vitaliteit van de bouwkracht bevorderen.

Een fitte Bouwsporter is:
icon vinkje bouwklikMeer productief
icon vinkje bouwklikVerzuimt minder
icon vinkje bouwklikKan zijn werkzaamheden fysiek en mentaal beter aan.

In een tijd waar een bouwkracht zich keer op keer moet bewijzen is een vitaal lichaam een must. Zo is leeftijd geen beperking maar een gebrek aan fitheid is dit zeker wel.

Ontwikkeling 
Bouw-Klik staat voor continue ontwikkeling. Bouwsporters proberen steeds op een hoger niveau te komen. Ze zijn bereid blijvend in zichzelf te investeren.

Ze ontwikkelen zich op gebieden als:
icon vinkje bouwklikVakmanschap (kwalitatief en kwantitatief)
icon vinkje bouwklikNetwerk
icon vinkje bouwklikRegionale samenwerking

Duurzaamheid 
Bouw-Klik staat voor duurzame samenwerking en wil een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.
Bouw-Klik volgt hierbij de ontwikkelingen in het kader van het Energie-akkoord 2020 op de voet.
Het bouwen in de stad en het aanpassen van woningen zal mede door demografische krimp steeds belangrijker worden.
Eén van de doelen van het energieakkoord is om een CO2-neutrale woningvoorraad te realiseren. Hieruit volgt de afspraak om 100.000 woningen aan te passen.

Om bovengenoemde doelstelling te behalen is geschikt personeel nodig.

Deze bouwkrachten:
icon vinkje bouwklikBeschikken over technische en klantgerichte vaardigheden
icon vinkje bouwklikWerken op het snijvlak van bouw -en installatietechniek

Zie ook:
icon-bouw-klik-wwwNOS - Plan voor energie neutrale huizen
icon-bouw-klik-wwwEnergieakkoord

Zetje in de rug
Aandacht voor bovenstaande pijlers houdt bouwkrachten in de pas met de arbeidsmarkt. In deze tijd staan veel bouwkrachten aan de kant. Oudere vakkrachten krijgen vaak door vooroordelen geen mogelijkheid om zich te bewijzen. Hetzelfde geldt voor jongeren, die vaak als te onervaren worden gezien. Bouw-Klik ondersteunt potentiële krachten door ze, waar nodig, een zetje in de rug te geven.

V.O.D. - Werken in je woonplaats

Bouw-Klik zoekt het dichtbij. Het hele concept van Bouw-Klik is gericht op samenwerking.

Samenwerken met werkzoekenden l Samenwerken met potentiële werkgevers l Samenwerken tussen werkgevers l Samenwerken met overheidsinstanties.

Deze samenwerkingen komen eigenlijk alleen tot hun recht als ook: Samenwerken in de regio!

bouw-klik-woonplaats-raadbouw-klik-woonplaats-heembouw bouw-klik-woonplaats-serco bouw-klik-woonplaats-kbmbouw-klik-woonplaats-niersmanlogo-bouw-klikt-partner-bouw-klik

Door de afstanden zo klein mogelijk te houden kom je elkaar tegen l ben je snel ter plaatse l spreek je eerder dezelfde taal l heb je lage of geen reiskosten l ken je elkaar l kun je met elkaar meerijden l ontneem je letterlijk en figuurlijk de afstand tot elkaar.

Succesvolle bedrijvenparken als BioSciencepark in Leiden of Luchthaven Schiphol, maar ook regionale samenwerking, zoals in de Duin – en Bollenstreek zijn uitstekende voorbeelden waar het wegnemen van afstand leidt tot verregaande samenwerking.

Bouw-Klik kijkt samen met haar opdrachtgever naar mogelijkheden van carpoolen, openbaar vervoer en het optimaal plannen van zowel eigen als flexibel personeel over de diverse projecten.

Synergie ontstaat tenslotte alleen door samenwerking.

logo Alkemade Villabouwers  logo-bakels-ouwerkerk-klik-bouwpartner  logo vanberkelaannemers bouwklik bouwpartner  logo bouwschilder partner bouw klik  logo-coare-realisatie-bouwklik-bouwpartner.jpg  logo coenhagedoorn bouwklik bouwpartner  logo-dehardeleerschool-bouwklik.jpg  logo engelsverbiest bouw klik bouwpartner  bouw-klik-partnerprofiel-vanderhulst-bouwbedrijf.jpg  logo-bouw-klikt-partner-bouw-klik  logo company2wear bouw klik partner  logo dendubbeldenbv bouwklik  logo deraadbouw bouwklik bouwpartner  logo-vanduijvenbodebouw-bouwklik-bouwpartner.jpg  logo-dupire-bouw-klik-bouwpartner  logo g3 label goed groen groei katwijk bouwklik 2019  logo-gtc-gevel-totaal-concept-bouw-klik-bouwpartner.jpg  logo-hc-groep-bouw-klik-bouwpartner  logo-hbbouw-klik-bouwpartner  logo heembouw bouwklik bouwpartner  logo horsmanco bouwklik bouwpartner  logo bouw klik jobsupport  logo-jurriens-west-partner-bouw-klik  logo kbm katwijksebouwmaatschappij bouw klik bouwpartner  logo kov katwijkseondernemersvereniging bouwklik  logo-bouwklik-logistiek-400-200.jpg  logo mastermate partner bouw klik  logo meerburg bouwpartner bouw klik  logo mol bedrijfenfinancien partner bouwklik  logo-natuurcentrum-katwijk-bouwklik.jpg  logo-nicos-fietsen-partner-bouw-klik  logo-niersman-bouw-klik-bouwpartner  noordbikers logo bouwklik sponsor  logo ondb ondernemers duinenbollenstreek bouwklik  logo openvoor50plus bouw klik  logo-ouwehandbouw-bouw-klik-bouwpartner  logo ploegkozijnen bouw klik bouwpartner  logo plugdesign webdesign partner bouwklik  logo schotte bouw klik bouwpartner  bouwklik-spark-mvo.jpg  logo sterksteschakel bouwklik 2019 nominee  logo-stichting-juul-bouwklik.jpg  logo-prinsesmaximacentrum-bouwklik.jpg  logo-bouwklik-talent-400-200.jpg  logo toyota louwman noordwijk bouwklik  tourdebouw-400-200.jpg  logo uwv netwerk bouw klik   logo vanderwielbouw bouw klik bouwpartner  logo-vanrhijnbouw-bouw-klik-bouwpartner  logo-van-waning-klik-bouwpartner  logo-vcanederland-partner-bouw-klik-groot  logo verbij bouw klik bouwpartner  logo-vergeerbouw-bouw-klik-bouwpartner.jpg  logo bouwklik bouwpartner verschoor  logo-wassenaarsebouwmaatschappij-bouwklik-bouwpartner.jpg  logo weboma bouw klik bouwpartner  logo-welzijnskwartier-bouw-klik  logo-werkprofs-bouw-klik  aanmelden partner bouw klik  logo zelfstandigenbouw partner bouw klik  sbb-logo.png  bouwklik bouwinderegio partner